تور دبی

TerriHeflin08844578 2017.05.03 01:22 조회 수 : 0

Dubai is the largest and most populous city in the United Arab Emirates. It is located on the southeast coast of the Persian Gulf and is the capital of the Emirate of Dubai, one of the seven emirates that make up the country. Abu Dhabi and Dubai are the only two emirates to have veto power over critical matters of national importance in the country's legislature.[5] The city of Dubai is located on the emirate's northern coastline and heads the Dubai-Sharjah-Ajman metropolitan area. Dubai will host World Expo 2020.
Dubai has emerged as a global city and business hub of the Middle East. It is also a major transport hub for passengers and cargo. By the 1960s, Dubai's economy was based on revenues from trade and, to a smaller extent, oil exploration concessions, but oil was not discovered until 1966. Oil revenue first started to flow in 1969. Dubai's oil revenue helped accelerate the early development of the city, but its reserves are limited and production levels are low: today, less than 5% of the emirate's revenue comes from oil.
* تور لحظه آخری دبیهای دبی معرفی شده در این پایگاه توسط معتبر ترین آژانسهای هواپیمایی کشور همه روزه در چندين ساعت پروازي با پروازهای داخلی ماهان ، ایران ایر ، آسمان ، تابان و.. همچنين با پروازهای خارجی امارات و .. برگزار ميگردد .لذا مسافرين محترم ميتوانند با توجه به ظرفيت خالي پروازها، پرواز دلخواه خود را انتخاب نمايند .
* تعداد شبهاي اقامت براي تورهای دبی به دلخواه مسافران قابل تغییر است ليكن اين تورها معمولا به صورت سه شب و چهار روز و يا چهار شب و پنج روز از طرف مسافران رزرو ميگردد . بنابر این شما میتوانید تعداد شبهای اقامت خود را در دبی از آژانس هواپیمایی مربوطه درخواست نمایید .
* رواديد ( ويزاي) كشور امارات متحده عربی به سه صورت ويزاي عادی و ويزاي فوری قابل درخواست ميباشد . به مسافرین محترم پیشنهاد میگردد حداقل 10 روز پیش از پرواز تور خود را رزرو نمایند تا نگرانی از بابت تاخیر در صدور ویزا از سوی کشور امارات متحده عربی نداشته باشند .
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
107 MarianPruett342631 2017.05.03 0
106 PedroHenriqueRibeiro 2017.05.03 6
105 JedDykes38213558919 2017.05.03 2
104 YvetteJ590493731 2017.05.03 21
103 NicolasWitmer2612368 2017.05.03 2
102 MikaylaJzk91824352560 2017.05.03 0
101 Fallon50Z6783167527 2017.05.03 8
100 ChristenSides35751 2017.05.03 0
» TerriHeflin08844578 2017.05.03 0
98 ClaritaLymburner333 2017.05.03 1
97 LazaroNorthey96425 2017.05.02 1
96 CiaraFlorez550953419 2017.05.02 10
95 Woodrow2442252736744 2017.05.02 0
94 PedroBernardoLopes9 2017.05.02 18
93 JolieMoynihan366 2017.05.02 2
92 LaneMcclellan122 2017.05.02 51
91 YoungLiriano733782624 2017.05.02 1
90 MoseNolan59294113907 2017.05.02 1
89 ACWFiona71107306279 2017.05.02 0
88 TaylorHaszler09 2017.05.02 2