تور ارمنستان

ThaodeCastella95625 2017.05.04 13:43 조회 수 : 4

Armenia, officially the Republic of Armenia is a sovereign state in the South Caucasus region of Eurasia. Located in West Asiaon the "Armenian Highlands", it is bordered by Turkey to the west, Georgia to the north, the de facto independent Nagorno-Karabakh Republic and Azerbaijan to the east, and Iran and Azerbaijan's exclave of Nakhchivan to the south.
توضيحات تور ارمنستان: بلیت و واچر هتل تور ارمنستان به صورت فکس یا ایمیل برای مسافران تور ارمنستان ارسال می شود .
مدت زمان و تعداد شبهای اقامت تور ارمنستان به درخواست مسافرین قابل تغییر می باشد.
مسافران تور ارمنستان در نظر داشته باشند ساعت چک اوت هتل 12 و ساعت چک این هتل 13:30 می باشد.
مسافران محترم تور ارمنستان داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
207 LidaO1341789743 2017.05.04 12
206 MargeryVlamingh282 2017.05.04 9
205 AndersonSalisbury 2017.05.04 3
204 DeenaKeane982422 2017.05.04 2
203 PedroIsaacPereira0 2017.05.04 4
202 AmparoCline905847 2017.05.04 6
201 EarlWqb93246203 2017.05.04 3
200 MikaylaJzk91824352560 2017.05.04 8
199 LucretiaReynoso0522 2017.05.04 4
198 DanutaMassina202 2017.05.04 6
» ThaodeCastella95625 2017.05.04 4
196 ZZEAbe2035778386 2017.05.04 2
195 MerissaCollings83 2017.05.04 17
194 Iola02K0027085794 2017.05.04 14
193 GrettaMorrissey90686 2017.05.04 2
192 RolandFishman96 2017.05.04 7
191 LYBChester43565 2017.05.04 11
190 Mayra84V47788600 2017.05.04 7
189 YvetteJ590493731 2017.05.04 9
188 EffieSanborn8964089 2017.05.04 2