تور شیراز

CortneyKethel6648585 2017.05.03 20:35 조회 수 : 0

Shiraz ,About this sound pronunciationis the sixth-most-populous city of Iran[2] and the capital of Fars Province. At the 2011 census, the population of the city was 1,700,665 and its built-up area with "Shahr-e Jadid-e Sadra" (Sadra New Town) was home to 1,500,644 inhabitants.[3] Shiraz is located in the southwest of Iran on the "Roodkhaneye Khoshk" (The Dry River) seasonal river.
* تورهای شیراز معرفی شده همه روزه در چندين ساعت پروازي با پروازهای مختلف برگزار ميگردد .لذا مسافرين محترم ميتوانند با توجه به ظرفيت خالي پروازها، پرواز دلخواه خود را انتخاب نمايند .
*تورهای شیراز به صورت هوایی از تهران و سایر شهرهایی که به شیراز پرواز مستقیم برقرار میباشد .همچنین مسافرانی که مایلند تور شیراز خود را به صورت زمینی انجام دهند میتوانند به جای پرواز سرویس زمینی را درخواست نمایند .
* تعداد شبهاي اقامت براي تور شیراز تابستانهای شیراز به دلخواه مسافران قابل تغییر است ليكن اين تورها معمولا به صورت دو شب ، سه شب و یا چهار شب از طرف مسافران رزرو ميگردد .
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
147 GrantPitcairn14 2017.05.03 3
146 Dirk21Q22696546129188 2017.05.03 1
145 AnneKatz367077462047 2017.05.03 1
144 NolaVinci58603678696 2017.05.03 16
143 DeenaKeane982422 2017.05.03 1
142 MoshePiesse7594 2017.05.03 0
» CortneyKethel6648585 2017.05.03 0
140 HiramMejia96382706 2017.05.03 22
139 Gerardo15G72983057 2017.05.03 0
138 VanitaU2690581278740 2017.05.03 0
137 MaisieRwe14151422004 2017.05.03 1
136 AnitraNothling39 2017.05.03 8
135 TamelaHolly648177425 2017.05.03 7
134 tủ bếp inox 2017.05.03 1
133 LetaNix8538774181666 2017.05.03 2
132 SherrillFarwell 2017.05.03 1
131 Essie06P66069585 2017.05.03 0
130 MikaylaJzk91824352560 2017.05.03 2
129 ReinaNeel15569909120 2017.05.03 10
128 UtaJ2482872113646 2017.05.03 21