Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης

JoeyN481634630335122 2017.05.04 21:39 조회 수 : 4

Ο όρος Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης ή SEO (από το αγγλικό search engine optimization), περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες-επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης. Τελικός στόχος είναι η υψηλή κατάταξη του ιστοχώρου στις μηχανές αναζήτησης και η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μέσω των οργανικών αποτελεσμάτων, δηλαδή των μη πληρωμένων-διαφημιζομένων αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης του Internet για τις λέξεις-κλειδιά (keywords) που ενδιαφέρουν τον χρήστη και οι μηχανές αναζήτησεις κρίνουν ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι το καταλληλότερο για αυτό που ψάχνει ο χρήστης.
Οι βασικές τεχνικές για βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης περιλαμβάνουν τα εξής[1]:

Δημιουργία ή βελτίωση του περιεχομένου ώστε να είναι φιλικό και ενδιαφέρον στον επισκέπτη αλλά και προσπελάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης όπως το Google

Λέξεις κλειδιά στον τίτλο και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μιας σελίδας και των στοιχείων της (ALT, rel, title, κλπ)

Λέξεις κλειδιά σε συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες προς μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα

Λέξεις κλειδιά που εμφανίζονται μέσα στο κείμενο της ιστοσελίδας

Δημοτικότητα μιας ιστοσελίδας όπως μετράται από τους αλγόριθμους κατάταξης (π.χ. PageRank της Google)

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ώστε να βοηθά στην καλύτερη κατάταξη της στις μηχανές αναζήτησης είναι η συνάφεια (relevancy) μεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιών και του περιεχομένου της κάθε σελίδας.

Βασικό ρόλο, παίζει ο τίτλος κάθε σελίδας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες από τις λέξεις-κλειδιά που έχουν καθοριστεί, αλλά ο τίτλος καλό είναι να παραμένει μικρότερος από δώδεκα λέξεις. Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ετικέτες h1 και h2.

Η χρήση των λέξεων-κλειδιών είναι ζωτικής σημασίας για την επισήμανση ενός ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης. Αν στον ιστοτόπο περιλαμβάνονται περισσότερες από μια σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να εμφανίζονται σε όλες. Βασικός παράγοντας, επίσης, είναι οι λέξεις-κλειδιά να συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατό περισσότερες φορές στον κορμό του κυρίως κειμένου της σελίδας (body text). Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης τις "ψάχνουν" και στο κυρίως κείμενο. Αν δε συναντήσουν μια λέξη-κλειδί στο κυρίως κείμενο, απλά την αγνοούν.

Πρέπει να δίνεται όμως ιδιαίτερη προσοχή να μην γίνεται "υπερβολική επανάληψη" (flood) των λέξεων-κλειδιών, καθώς οι μηχανές αναζήτησης μπορεί να τη θεωρήσουν ανεπιθύμητη ("keyword spam"). Μόλις δημιουργήσετε το κείμενο σας, είναι απαραίτητο να δείτε πόσες λέξεις κλειδιά έχετε τοποθετήσει στο άρθρο σας. Το Google αποδέχεται τη συχνότητα των ίδιων λέξεων περίπου στο 7%.

Ορισμένοι από αυτούς που «στήνουν» ιστοσελίδες πιστεύουν ότι η σελίδα γίνεται ελκυστική με τις εικόνες. Αυτό ισχύει για τους επισκέπτες της σελίδας, όχι όμως και για τις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες δεν είναι ικανές να εντοπίσουν εικόνες. Κι όμως, υπάρχουν μηχανές αναζήτησης εικόνων στο Διαδίκτυο. Πώς εντοπίζουν τις εικόνες; Η απάντηση είναι και πάλι λέξεις-κλειδιά για καθεμία από τις εικόνες που τοποθετούνται στον ιστοχώρο.

Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν προγράμματα (συνήθως επί πληρωμή) αλλά και εταιρείες, οι οποίες με συνδρομή αναλαμβάνουν να εντοπίζουν τις 500 ή 1000 "κορυφαίες" λέξεις-κλειδιά και να τις αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους χρήστες τους. Δίνουν, επίσης, και κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτιστοποίηση, πολλές φορές δωρεάν.

Αμφιλεγόμενο σημείο, ωστόσο, παραμένουν οι μετα-επισημάνσεις (META tags). Δεν έχει διαπιστωθεί επακριβώς πόσο προσμετρώνται από τις μηχανές αναζήτησης, ωστόσο η σύσταση των ειδικών είναι να συμπληρώνονται σωστά τα πεδία μετα-επισημάνσεων για λέξεις-κλειδιά και μετα-περιγραφή (Meta-description).

Για να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα χρειάζεται να γίνει διεξοδικός έλεγχος των κύριων ανταγωνιστών μας αλλά και μια έρευνα πάνω στις λέξεις-κλειδιά με εργαλεία. Όταν δεν γίνει μια σοβαρή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό, συχνά το SEO αποτυγχάνει και επίσης καταλήγουμε να βρισκόμαστε συνεχώς σε ένα φαύλο κύκλο στον οποίο «δοκιμάζουμε λέξεις-κλειδιά και δεν βλέπουμε αποτέλεσμα».

Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως υπάρχουν πολλοί περισσότεροι παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλλουν αρνητικά ή θετικά στη προσπάθειας μας. Από τους σημαντικότερους είναι η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας. αν μια σελίδα χρειάζεται περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα για να φορτώσει (υπό κανονικές συνθήκες πάντα) τότε υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να δυσαρεστηθεί ο επισκέπτης και να την κλείσει. Φυσικά υπάρχουν εξίσου μεγάλες πιθανότητες αυτή η δυσαρέσκεια να οδηγήσει στον μαυροπινακισμό της σελίδας σας και να μην την ξαναεπισκεφθεί. Οι μηχανές αναζήτησης δεν εκτιμούν καθόλου τις «αργές σελίδες».

Στα ελληνικά, ο όρος SEO έχει μεταφραστεί ως βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης. Είναι δηλαδή η διαδικασία βελτίωσης και διόρθωσης μιας ιστοσελίδας έτσι ώστε να βρίσκεται, να διαβάζεται και να καταχωρείται από τις μηχανές αναζήτησης με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο και να εμφανίζεται πιο ψηλά στα αποτελέσματα των αναζητήσεων των χρηστών. Στόχος του SEO είναι η ιστοσελίδα ή το website και το περιεχόμενό του να γίνουν ελκυστικά, σχετικά και ορατά στις μηχανές αναζήτησης και τους web crawlers.

Τεχνικές SEO

Οι SEO τεχνικές διαχωρίζονται σε καλόβουλες, "white hat SEO" και σε κακόβουλες, "black hat SEO". Οι πρώτες τηρούν το γράμμα του νόμου, σε σχέση με τις μηχανές αναζήτησης και συνήθως εστιάζουν στα παρακάτω:

Δημιουργία κατάλληλου περιεχομένου για να είναι συμβατό και προσπελάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης όπως το Google
Λέξεις κλειδιά στον τίτλο και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μιας σελίδας και των στοιχείων της (ALT, rel, title, κλπ)
Λέξεις κλειδιά σε συνδέσμους προς την ιστοσελίδα
Λέξεις κλειδιά που εμφανίζονται μέσα στο κείμενο της σελίδας
Δημοτικότητα μιας ιστοσελίδας όπως μετράται από τους αλγόριθμους κατάταξης (π.χ. PageRank της Google)

Αντίθετα, οι black hat SEO τεχνικές παραβιάζουν ή κάνουν κατάχρηση των κανόνων των μηχανών αναζήτησης, π.χ. με υπερβολική τοποθέτηση λέξεων-κλειδιών ή με μεγάλο αριθμό από συνδέσμους που οδηγούν στην ίδια σελίδα. Οι μηχανές αναζήτησης όμως βελτιώνονται συνεχώς και τιμωρούν αυτές τις τεχνικές όπου τις εντοπίζουν.

Πάντως, ενα από τα σημαντικότερα "μυστικά" για καλύτερη κατάταξη της στις μηχανές αναζήτησης είναι η συνάφεια (relevancy) μεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιών και του περιεχομένου της κάθε σελίδας.

Πως γίνεται το SEO

Το σημαντικότερο στοιχείο για αποδοτικό SEO είναι η ύπαρξη συναφούς, πρωτότυπου και ποιοτικού περιεχομένου. Δηλαδή πρέπει το περιεχόμενο (τα κείμενα και οι εικόνες) της ιστοσελίδας να ενδιαφέρουν πραγματικά τους επισκέπτες. Διαφορετικά, ότι τεχνική και να εφαρμοστεί, δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην ιστοσελίδα ή στο site. Αυτό είναι συνήθως το πρώτο που πρέπει να διορθωθεί κατά την ανάλυση ενός website για SEO.

Βασικό ρόλο, επίσης, παίζει ο τίτλος κάθε σελίδας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες από τις λέξεις-κλειδιά που έχουν καθοριστεί, αλλά ο τίτλος καλό είναι να παραμένει μικρότερος από δώδεκα λέξεις. Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ετικέτες h1 και h2.

Λέξεις-κλειδιά

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση των ιστοσελίδων προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Έτσι η δημιουργία ιστοσελίδας δεν αποτελεί από μόνη της μια επιλογή προβολής και διαφήμισης των υπηρεσιών ή των προϊόντων μιας σύγχρονης επιχείρησης. Θα πρέπει να εστιάσει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, όπου στοχεύει το δικό της πελατολόγιο – κοινό, για να προβάλει τις λύσεις της.

Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην γίνεται "υπερβολική επανάληψη" (flood) των λέξεων-κλειδιών, καθώς οι μηχανές αναζήτησης μπορεί να τη θεωρήσουν ανεπιθύμητη ("keyword spam"). Μόλις δημιουργήσετε το κείμενο σας, είναι απαραίτητο να δείτε πόσες λέξεις κλειδιά έχετε τοποθετήσει στο άρθρο σας. Το Google αποδέχεται τη συχνότητα των ίδιων λέξεων περίπου στο 7%.

Στο how-to-seo θα βρείτε τρόπους για να προωθήσετε, αλλά και προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Γιατί SEO;

Γιατί αν ένα site εμφανίζεται στις 3-4 πρώτες θέσεις στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης που πραγματοποιούν πολλοί χρήστες κάθε μήνα, τότε εξασφαλίζει επισκεψιμότητα.

Should you loved this short article and you wish to receive more info about ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ kindly visit the web-page.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
227 MeredithBurnside 2017.05.05 10
226 TabathaHerz5202 2017.05.05 13
225 RegenaO29494110060 2017.05.05 3
224 MistyHeron227237 2017.05.05 8
223 RomeoCollie75543597 2017.05.05 3
222 LynwoodMcGrowdie30 2017.05.05 6
221 LuizaTru66010371560 2017.05.05 11
220 JeanetteFarthing 2017.05.04 3
219 Andreas74S05661668 2017.05.04 13
218 JaysonPalmquist4 2017.05.04 6
217 KoreyEarly092726 2017.05.04 68
216 NXHViolette915500314 2017.05.04 876
215 MariaGiovannaNovaes 2017.05.04 189
» JoeyN481634630335122 2017.05.04 4
213 ShermanQueale924 2017.05.04 15
212 KatiaU15696920834939 2017.05.04 13
211 MariaLaraSantos52 2017.05.04 23
210 DorothyUsc91846 2017.05.04 3
209 WOZAida98588340760827 2017.05.04 7
208 Samuel2745393115 2017.05.04 3